ZARZĄDZANIE TALENTAMI …

 

doradztwo hrPROGRAMY IDENTYFIKACJI I ROZWOJU PRACOWNIKÓW

 • projektowanie i wdrożenie programów rozwoju talentów 
 • zarządzanie wewnętrznymi programami talentowymi w organizacji
 • opracowanie procesów talentowych (identyfikacja HiPo, sukcesja, performance management) oraz przeszkolenie pracowników HR (również mentoring, indywidualne konsultacje dotyczące kompetencji funkcyjncyh w HR)

 …

PROJEKTY SZKOLENIOWE

 • diagnoza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych w organizacji
 • przygotowanie szkoleń lub warsztatów w odpowiedzi na konkretne potrzeby organizacji lub zespołów
 • budowanie kompetencji zarządzania zasobami ludzkimi wśród menedżerów oraz specjalistów HR

 …

COACHING

 • realizujemy procesy coachingowe dla klientów indywidualnych i biznesowych
 • 100% nastawienie na cel klienta i na pełne wykorzystanie jego potencjału i zasobów
 • w pełni ufamy naszym klientom i oferujemy wsparcie w realizowaniu ich celów, na ich własny sposób

 …

EMPLOYER BRANDING I PROCESY REKRUTACYJNE

 • opracowanie i wdrożenie strategii employer brandingowej
 • audyt oraz doradztwo w zakresie wykorzystywanych  narzędzi i kanałów w działaniach EB i pozyskiwaniu kandydatów
 • koordynowanie w umieniu Klienta współpracy z agencjami, podwykonawcami, uczelniami, etc.
 • projektowanie modeli rekrutacyjnych i wprowadzenie usprawnień w procesie pozyskiwania talentów

 …

Formę współpracy i jej zakres ustalamy wspólnie z Klientem za każdym razem dostosowując się do jego oczekiwań i celów. Świadczymy usługi w “standardzie concierge” – zrealizujemy te zadania i projekty, na które nasz Klient nie ma czasu, zasobów, doświadczenia … uzupełniamy możliwości wewnętrznych działów HR. “Standard concierge” to unikalna wartość zbudowana na elastyczności, doświadczeniach i kompetencjach.

 …