EMPLOYER BRANDING I PROCESY REKRUTACYJNE

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu strategii wizerunkowej w trudnej branży dla zróżnicowanych odbiorców.

Możemy również przenieść nasze doświadczenia z wdrażanych z sukcesem modeli rekrutacyjnych i usprawnień w wewnętrznych procesach pozyskiwania talentów.

Obszar naszej ekspertyzy to:

  • opracowanie i wdrożenie strategii employer brandingowej
  • audyt oraz doradztwo w zakresie wykorzystywanych  narzędzi i kanałów w działaniach EB i pozyskiwaniu kandydatów
  • koordynowanie w umieniu Klienta współpracy z mediami, podwykonawcami, uczelniami, etc.
  • projektowanie modeli rekrutacyjnych i wprowadzenie usprawnień w procesie pozyskiwania talentów