ZARZĄDZANIE TALENTAMI I PROJEKTY ROZWOJOWE

Z dzarzadzanieoświadczenia wiemy, że dobrze zaprojektowany i skutecznie wdrożony projekt z obszaru zarządzania talentami musi przede wszystkim odpowiadać na realne potrzeby biznesu. Nie przygotowujemy rozwiązań, które nam wydają się najlepsze, projektujemy rozwiązania, które przyniosą najlepsze rezultaty dla danej organizacji czy zespołu.

Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w zakresie:

 • programy zarządzania talentami w organizacji (ocena potencjału pracowników, programy rozwojowe)
 • zarządzanie sukcesją – procesy rozpoznawania i budowanie planów sukcesji na kluczowe stanowiska
 • programy coachingowe i mentoringowe
 • opracowanie procesów talentowych oraz przeszkolenie pracowników HR z wybranych obszarów
 • budowanie kompetencji zarządzania talentami ludzkimi wśród menedżerów

 

 

PROJEKTY SZKOLENIOWE I COACHING

Jesteśmy pasjonatami rozwoju kompetencji i odkrywania potencjału pracowników. Rozwój osobisty jeszkoleniast wartością samą w sobie, a dopasowany do priorytetów firmy staje się ważną siłą wspierającą organizację w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

Z przyjemnością pomożemy w takich wyzwaniach, jak:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych
 • przygotowanie szkoleń lub warsztatów w odpowiedzi na konkretne potrzeby organizacji lub zespołów
 • budowanie kompetencji zarządzania zasobami ludzkimi wśród menedżerów

 

Prowadzimy również PROCESY COACHINGOWE z mocną orientacją na realizację postawionego celu. Coaching to proces prowadzący do realizacji konkretnych celów, które stawia sobie klient i które dotyczą rozwoju umiejętności, zmiany zachowań, zrozumienia swoich dążeń czy przygotowania konkretnych działań i planu ich realizacji.

Coaching to narzędzie zmiany, jeśli jesteś Kliencie gotowy na zmianę, bardzo chętnie będziemy Cię wspierać w procesie jej przeprowadzenia.

Co chciałbyś zmienić? …

 

 

 

 

EMPLOYER BRANDING I PROCESY REKRUTACYJNE

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu strategii wizerunkowej w trudnej branży dla zróżnicowanych odbiorców.

Możemy również przenieść nasze doświadczenia z wdrażanych z sukcesem modeli rekrutacyjnych i usprawnień w wewnętrznych procesach pozyskiwania talentów.

Obszar naszej ekspertyzy to:

 • opracowanie i wdrożenie strategii employer brandingowej
 • audyt oraz doradztwo w zakresie wykorzystywanych  narzędzi i kanałów w działaniach EB i pozyskiwaniu kandydatów
 • koordynowanie w umieniu Klienta współpracy z mediami, podwykonawcami, uczelniami, etc.
 • projektowanie modeli rekrutacyjnych i wprowadzenie usprawnień w procesie pozyskiwania talentów

Zarządzanie talentami …

Specjalizujemy się w dodawaniu wartości dla biznesu. Realizujemy zadania HR’owe w “standardzie concierge”, a zatem te, na które nie masz zasobów, czasu, do których nie masz wewnętrznie kompetencji lub zwyczajnie cierpliwości.

Masz taki projekt lub proces z obszaru miękkiego HR’u, przy którym potrzebujesz wsparcia lub chcesz go zupełnie przenieść “na zewnątrz”? Koniecznie do nas napisz!