ZARZĄDZANIE TALENTAMI I PROJEKTY ROZWOJOWE

Z dzarzadzanieoświadczenia wiemy, że dobrze zaprojektowany i skutecznie wdrożony projekt z obszaru zarządzania talentami musi przede wszystkim odpowiadać na realne potrzeby biznesu. Nie przygotowujemy rozwiązań, które nam wydają się najlepsze, projektujemy rozwiązania, które przyniosą najlepsze rezultaty dla danej organizacji czy zespołu.

Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań w zakresie:

  • programy zarządzania talentami w organizacji (ocena potencjału pracowników, programy rozwojowe)
  • zarządzanie sukcesją – procesy rozpoznawania i budowanie planów sukcesji na kluczowe stanowiska
  • programy coachingowe i mentoringowe
  • opracowanie procesów talentowych oraz przeszkolenie pracowników HR z wybranych obszarów
  • budowanie kompetencji zarządzania talentami ludzkimi wśród menedżerów