PROJEKTY SZKOLENIOWE I COACHING

Jesteśmy pasjonatami rozwoju kompetencji i odkrywania potencjału pracowników. Rozwój osobisty jeszkoleniast wartością samą w sobie, a dopasowany do priorytetów firmy staje się ważną siłą wspierającą organizację w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

Z przyjemnością pomożemy w takich wyzwaniach, jak:

  • diagnoza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych
  • przygotowanie szkoleń lub warsztatów w odpowiedzi na konkretne potrzeby organizacji lub zespołów
  • budowanie kompetencji zarządzania zasobami ludzkimi wśród menedżerów

 

Prowadzimy również PROCESY COACHINGOWE z mocną orientacją na realizację postawionego celu. Coaching to proces prowadzący do realizacji konkretnych celów, które stawia sobie klient i które dotyczą rozwoju umiejętności, zmiany zachowań, zrozumienia swoich dążeń czy przygotowania konkretnych działań i planu ich realizacji.

Coaching to narzędzie zmiany, jeśli jesteś Kliencie gotowy na zmianę, bardzo chętnie będziemy Cię wspierać w procesie jej przeprowadzenia.

Co chciałbyś zmienić? …